Antagonis asalna tina basa Yunani, tina kecap antagonistes (anti+against+agonizesthai) anu hartina pesaing, musuh, rival, atawa lawan. Dina karya sastra, hususna drama, hirarki palaku dibédakeun jadi protagonis, antagonis, tritagonis, jeung saterusna. Antagonis nyaéta palaku anu meré kasaimbangan, jadi lawan atawa batur ka palaku utama protagonis. Sami sareng protagonis, antagonis sanes wae jalmi, tiasa ogé éntitas séjén, saperti mahluk adikodrati, nasib, kahayang, jeung sajabana. Dina cerpen jeung novel istilah anu umum dipake nyaeta palaku utama, kadua, jeung pelengkap(komplementer)[1]

RujukanÉdit


  1. Prof(Em.) Dr. Nyoman Kutha, Ratna,S.U (2018). Ensiklopedia 2000 Entri Istilah, Biografi, Karya, Metode dan Teori Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ISBN 978-602-229-743-7.