Diapora téh salah sahiji purwakanti nyaéta malikan deui kecap dina sakalimah (saungkara), anu ngandung harti teu sarua. Diapora disebut ogé purwakanti mindokecap.

Contona:

Urang mah jalma leutik,
panghasilanana ogé leutik
Éstu matak buntu laku,
Duméh dagang henteu laku

Tempo ogeÉdit

Basa Sunda

RujukanÉdit

  1. Drs. Budi Rahayu Tamsyah, Spk., Kamus Istilah Tata Basa jeung Sastra Sunda, Pustaka Setia, Bandung, 1999