Béda révisi "Romanisasi aksara Jepang"

m
Sistim romanisasi Basa Jepang mimiti dumasar kana [[Orthography of Portuguese|ortografi Basa Portugis]]. Mimiti dimekarkeun kira-kira taun 1548 ku urang Jepang Katolik nyaeta Yajiro. Penerbit [[Society of Jesus|Yesus]] make sistim dina runtuyan buku [[Roman Catholicism|Katolik]] keur kaperluan misionaris dina hotbah jeung pangajaran Kristen sangkan teu kudu diajar maca tulisan Basa Jepang. Pamakean buku ieu loba gunana keur diajar cara ngucapkeun Basa Jepang Modern sarta keur kaperluan romanisasi mimiti dina ''[[Nippo jisho]]'', kamus Basa Jepang-Portugis nu ditulis dina tau 1603. Sacara ilahat, sistim [[Portuguese|Basa Portugis]] mimiti ampir sarua jeung Nihon-shiki dina ngagunakeun ''vowel''. Sababaraha konsonan ditranslasi beda-beda: contona, konsonan /k/ dijieun "c", sarta konsonan /ɸ/ (ayeuna diucapkeun /h/) dijieun "f", mangka ''Nihon no kotoba'' ("Basa Jepang") diejana "Nifon no cotoba". Penerbit Yesus oge ngaluarkeun sababaraha buku sekuler di romanisasi Basa Jepang, nyaeta buku nu mimiti terbit dina Basa Jepang Klasik ''[[The Tale of the Heike]]'', diromanisasi jadi ''Feiqe no monogatari'', sarta koleksi ''[[Aesop's Fables]]'' (diromanisasi jadi ''Esopo no fabvlas''). Nu kadua terus dicetak sarta dibaca sanggeus era Kristenisasi (Chibbett, 1977).
 
Nuturkeun pangusiran Kristen ti Jepang dian ahir taun 1590-an sarta awal taun 1600, ''rōmaji'' jadi jarang dipake sarta dipake sacara sporadis keur teks basa asing sanggeus pertengahan taun 1800-an, basa Jepang terbuka deui. Sistim nu dipake ayeuna dimekarkeun dina pertengahan [[19th century|abad ka-19]].
Following the expulsion of Christians from Japan in the late 1590s and early 1600s, ''rōmaji'' fell out of use, and were only used sporadically in foreign texts until the mid-1800s, when Japan opened up again. The systems used today all developed in the latter half of the [[19th century]].
 
TheSistim firstnu systemmimiti todimekarkeun benyaeta developed was thesistim Hepburn system, developeddimitian forku kamus [[James Curtis Hepburn]]'s dictionary of Japanese wordssarta andloba intendeddipake forkeur foreignerskaperluan tourang useasing.
 
In theDina [[Meiji era]], somesababaraha Japanesesarjana scholarsBasa advocatedJepang abolishingngusulkeun thekeur Japanesengaleuingitkeun writingsistim systemtulisan entirelyJepang andjeung usingmake ''rōmaji'' inkeur its steadgagantina. TheRomanisasi ''Nihon shiki'' romanizationtumuwuh wasku anayana outgrowthgerakan of this movementieu. SeveralSababaraha Japaneseteks textsBasa wereJepang publishedditerbitkeun entirely indina ''rōmaji'' duringdina thisperiode periodieu, but it failed totapi catchgagal onditarima, perhapssabab becausesabagian of the large number ofgede [[homophone]]s indina Basa JapaneseJepang, whichnu arediucapkeun pronouncedsarua similarlytapi butbeda writtendina inkarakter different characterstulisan. LaterSaterusna, in the earlymimiti [[20th century|abad ka-20]], somesababaraha scholarssarjana devisedmikirkeun sistim [[syllabary|suku kata]] systemskeur withkarakter charactersnu derivedasalna fromtina Basa Latin; thesetapi wereieu evenoge lesshenteu popularpopuler, becausesabab theyteu weredidasarkeun notkana basedsajarah on any historical use of the Latinpamakean alphabetalpabetLatin.
-->
 
==Sistim Kiwari==
5.857

éditan