Béda révisi "Romanisasi aksara Jepang"

m
==Romanisasi nu teu-baku==
 
salian ti sistim baku di luhur, aya variasi dina romanisasi, dipake keur nyederhanakeun, kasalahan atawa nu ngabingungkeun atawa ngan sakadar alesan gaya.
In addition to the standardized systems above, there are many variations in romanization, used either for simplification, in error or confusion between different systems, or for deliberate stylistic reasons.
 
NotablyCatetan, thevariasi various mappings thatmetakeun [[Japanese input methods|metoda asupan Basa Jepang]] usekeur to convertkonversi ''keystrokes'' ondina apapan ketik Roman keyboard to kana often combine features[[kana]] ofsok alldikombinasikeun ofjeung thesakabeh systemssistim; whenwaktu used asmake ''plain text'' rathertinimbang than being convertedkonversi, these are usually knownilaharna asdisebut ''[[wāpuro rōmaji]]''. (''Wāpuro'' is anyaeta [[Japanese abbreviated and contracted words|contractionsinggetan]] oftina '''''wā'''do '''puro'''sessā'' [word processor].) UnlikeTeu thesaperti standardtina systemssistim baku, wāpuro rōmaji requiresteu nomerlukeun characterskarakter fromti outsideluar theruntuyan karakter [[ASCII]] character set.
 
Aya sababaraha alesan dina variasi romanisasi di konteks husus, utamana lamun dipakena pacampur, ngajadikeun bingung lamun romanisasi kecap Basa Jepang dijieun indeksna.
While there may be arguments in favour of some of these variant romanizations in specific contexts, their use, especially if mixed, leads to confusion when romanized Japanese words are indexed.
 
The following variant romanizations are common:
5.857

éditan