Béda révisi "Amanat Galunggung"

161 bita dipupus ,  9 tahun yang lalu
<ref name="Een Pseudo Padjadjaransche Kroniek">{{nl}} {{cite book | author=C.M. Pleyte| title= Een Pseudo Padjadjaransche Kroniek | publisher= Tijdschrift van Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen No.56| year=1917}}</ref>.
 
[[Atja]] jeung [[Saléh Danasasmita]] nuluykeun hanca panalungtikan ku cara ngalih-aksarakeun tur narjamahkeun naskah sakabéhna kana [[basa Indonésia]] dina taun [[1987]]</ref><ref name=Sewaka Darma, Sanghyang Siksa Kandang Karesian, Amanat Galunggung: Transkripsi dan Terjemahan"Saleh">{{cite book | author=Saleh Danasasmita, et.al.| title= Sewaka Darma, Sanghyang Siksa Kandang Karesian, Amanat Galunggung: Transkripsi dan Terjemahan| publisher= Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan| year=1987}}</ref>.
. Nya Atja jeung Saléh Danasasmita anu ngajudulan ieu naskah Amanat Galunggung téh, sok sanajan éta kecap teu disebut dina naskahna mah.
 
==Eusi Naskah==
</ref><ref name="Saleh">Eusi naskahna mangrupa papagon hirup pikeun para pamingpin dina wangun pépéling, nyaéta pépélingna Rakéan [[Darmasiksa]], anu dianggap idéntik jeung raja Sunda nu nyekel kakawasaan taun 1175-1197, ka para putrana katut rundayanana.
Sababaraha piwuruk anu nyangkaruk dina ieu naskah téh, diantarana:
* Ulah pacogrégan, ulah paheuras-heuras, sakuduna rukun gawé sauyunan boh dina laku lampah boh dina udagan hirup;
* Ulah marebutkeun perkara jeung jelema anu geus bener, jujur, jeung hadé haté.
* Ulah maéhan nu teu boga dosa, ngarebut hak nu teu boga dosa, nganyenyeri nu teu tuah teu dosa, ulah silih curiga.
* Ulah marebutkeun kalungguhan atawa kakawasaan, jsté.<ref name=Sewaka Darma, Sanghyang Siksa Kandang Karesian, Amanat Galunggung: Transkripsi dan Terjemahan>
 
==Rujukan==
935

éditan