Béda révisi "Dongéng"

498 bita ditambahkeun ,  8 tahun yang lalu
 
=='''Ciri-ciri Dongéng'''==
# Caritana pondok. ,<ref name="Sumber4"> Danandjaja,James.(1994).Foklor Indonesia.Jakarta: Pustaka Baru. </ref> lanjeuran carita dina dongéng biasana basajan jeung pondok. Ari nu jadi alesanana nya éta carita dongéng osok didongéngkeun ka barudak, nu tangtuna waé kamampuh nangkep basa jeung caritana kawatesanan. <ref name="shinta"> Shinta Iskandar.(2005).Skripsi.Carita Rakyat anu aya di Kacamatan Ciparay pikeun Bahan Pangajaran Sastra di SMP.UPI. </ref>
# Aya bagian anu pamohalan. <ref name="Sumber4"/>
# Asup kana wangun lancaran jeung ugeran. <ref name="Sumber4"/>
# Anonim atawa teu kapaluruh saha nu ngarangna. <ref name="Sumber4"/>
# Mibanda fungsi jeung kagungan salaku alat pikeun atikan, hiburan, protés sosial, atawa kahayang nu di sidem. <ref name="Sumber4"/> Sanajan dongéng ditepkeuna sacara malibir tapi miboga atikan anu utama ngeunaan kaluhungan budi jeung pieunteungeun.<ref name="shinta"/>
# Sipatna pralogis, nya éta mibanda logika anu béda jeung logika umum. <ref name="Sumber4"/>
# Sipatna tradisional, nya éta sumebarna turun-tumurun. <ref name="Sumber4"/>
# Pola ngadongéng sok angger., sanajan <ref name="Sumber5"> Suherman,E.(1995).Basa jeung Sastra Sunda di Sakola Dasar.Bandung </ref>
 
=='''Sajarah Kamekaran jeung Sumebarna Dongéng'''==
1.725

éditan