Béda révisi "Dongéng"

4 bita ditambahkeun ,  4 tahun yang lalu
m (ngarapihkeun kategori)
Sedengkeun dumasar kana palakuna dongéng téh kabagi jadi lima nya éta dongéng fabél <ref name="Sumber3"> Faturohman, Taufik, Drs.(1983).Ulikan Sastra(Pangajaran sastra Sunda pikeun Murid SMTP.Bandung:Djtnika. </ref>, dongéng legénda <ref name="Sumber3"/>, dongéng sagé <ref name="Sumber3"/>, dongéng parabél <ref name="Sumber3"/>, [[Dongéng mité]] <ref name="Sumber3"/>
 
=='''Unsur-unsur caritapangwangun dongéng'''==
# '''Téma''', tema nya éta ide, maksud atawa tujuan anu hayang dihontal ku pangarang dina hiji carita dongéng, anu baris kapanggih ku pamaca atawa pangreungeu sabada maca atawa ngadéngékeun dongéng. <ref name="Sumber3"> Sumardjo, Jacob & Saini K.M.(1994).Apresiasi Kesusastraan.Jakarta:Gramedia. </ref>
# '''Galur''' (''plot'') osok disebut ogé jalan carita atawa runtuyan carita, kajadian anu sambung-sinambung pikeun ngawangun jadi hiji lanjeureun carita.<ref name="Sumber3"/> Galur dihartikeun runtuyan jeung patalina kajadian anu dicaritakeun ku pangarang ti mimti nepi ka pungkasan jalan carita. Galur bisa dibagi jadi tilu rupa nya éta galur merélé, galur mabok tengah, jeung galur campuran. <ref name="Sumber3"/>
Pamaké anonim