Béda révisi "Dongéng"

165 bita dipupus ,  4 tahun yang lalu
taya kamandang éditan
 
===Dongéng babad (Sagé)===
Dongéng Sagé nya éta carita ngeunaan kapahlawanan, nu nyaritakeun kahirupan manusa di masarakat jeung dina sajarahna. <ref name="sastra"> Ruyana,Yus.1978.Panyungsi Sastra .Bandung: Gunung Larang. (Kaca 19) </ref> Sagé mangrupa carita peperangan di jaman baheula, umumna nyaritakeun tokoh nu légendaris sarta panjang tur eusina kapahlawanan, jalma sohor, atawa lalampahan nu pikaseurieun. Contona ''Prabu Siliwangi'', ''[[Dipati Ukur]], [[Séh Abdul Muhyi]]'',jrrd.<ref name=Sumber6> Iskandarwassid.(1992).Kamus Istilah Sastra.Bandung: Geger Sunten. (kaca 132) </ref>
 
===Dongéng kahirupan Jalma Biasa (Parabél)===
 
=='''Unsur-unsur pangwangun dongéng'''==
# '''Téma''', tema nya éta ide, maksud atawa tujuan anu hayang dihontal ku pangarang dina hiji carita dongéng, anu baris kapanggih ku pamaca atawa pangreungeu sabada maca atawa ngadéngékeun dongéng. <ref name="Sumber3"> Sumardjo, Jacob & Saini K.M.(1994).Apresiasi Kesusastraan.Jakarta:Gramedia. </ref>
# '''Galur''' (''plot'') osok disebut ogé jalan carita atawa runtuyan carita, kajadian anu sambung-sinambung pikeun ngawangun jadi hiji lanjeureun carita.<ref name="Sumber3"/> Galur dihartikeun runtuyan jeung patalina kajadian anu dicaritakeun ku pangarang ti mimti nepi ka pungkasan jalan carita. Galur bisa dibagi jadi tilu rupa nya éta galur merélé, galur mabok tengah, jeung galur campuran. <ref name="Sumber3"/>
# '''Tokoh carita''' atawa '''palaku''' nya éta jalma atawa pihak anu ngalalakon dina hiji carita.<ref name="Sumber3"/>
1.246

éditan