Béda révisi "Kecap sulur"

33 bita dipupus ,  5 tahun yang lalu
taya kamandang éditan
'''Kecap sulur''' téh disebut ogé Kecap Gaganti Ngaran atawa Barang, nyaéta kecap anu dipaké pikeun gaganti (nyuluran) kecap barang.
Kecap sulur bisa dibagi jadi sababaraha golongan, nyaéta:
== '''Kecap Gaganti Ngaran''' ==
 
Kecap gaganti ngaran nyaéta kecap anu dipaké pikeun gaganti ngaran jalma. Ieu ogé bisa dibagi deui jadi sababaraha golongan nyaéta:
# kecap sesebutan
=== '''Kecap Gaganti Jalma Kahiji''' ===
 
Kecap gaganti jalma kahiji (nu nyarita) dina basa Sunda kaitung loba. Dilarapkeunana diluyukeun jeung kaayaan, anu raket patalina jeung tatakrama basa (undak usuk basa) Sunda. Aya kecap gaganti jalma kahiji tunggal jeung aya gaganti jalma kahiji loba (jama’).
 
=== '''Kecap Gaganti Jalma Kadua''' ===
Kecap gaganti jalma kadua (nu diajak nyarita) dina basa Sunda ogé loba. Dipakéna diluyukeun jeung kaayaan, anu raket patalina jeung tatakrama basa Sunda.
Kecap gaganti jalma kadua tunggal katut conto larapna dina kalimah :
 
=== '''Kecap Gaganti Jalma Katilu''' ===
Kecap gaganti jalma katilu (nu dicaritakeun) dina basa Sunda ogé rupa-rupa. Dipakéna diluyukeun jeung kaayaan anu raket patalina jeung tatakrama basa Sunda.
Kecap gaganti jalma katilu tunggal katut conto larapna dina kalimah :
 
 
=== '''Kecap Sesebutan''' ===
Jalma kahiji, jalma kadua, jeung jalma katilu téh henteu salawasna diébréhkeun ku kecap gaganti. Bisa ogé diganti ku kecap barang anu umumna mangrupa istilah pancakaki. Anu kitu téh kaasup kana kecap sesebutan.
Sawatara conto kecap sesebutan katut conto larapna dina kalimah :
 
== '''Kecap Gaganti Milik''' ==
 
Kecap gaganti milik nyaéta kecap gaganti jalma nu dipaké tukangeun kecap barang pikeun némbongkeun hubungan milik (anu ...). Salian ti kecap gaganti jalma jeung kecap sesebutan, dipaké rarangkén tukang –na deuih, anu ngandung harti ‘nu manéhna’.