Béda révisi "KAI Commuter Indonésia"

|}
 
== tikétTikét ElektronikÉléktronik danjeung Tarif ==
[[File:Tickets of KA Commuter Jabodetabek, by Hysocc.jpg|jmpl|Kartu Multi Trip (hitam) dan tikét Harian Berjaminan (putih) milik KAI Commuter Jabodetabek.]]
'''''Multi Trip'' danjeung ''Single Trip'''''
 
SebagaiMinangka tahapantahap penerapanlarapan program [[tikét elektronik|e-ticketing]], PT Kereta Api Indonesia danjeung PT KAI Commuter Jabodetabek mulaimimiti taun [[2012]] menggantingaganti Kartu TrayekTrayék Bulanan (KTB)/Kartu Langganan SekolahSakola (KLS) secarakalawan bertahapnungtutan hingganepi padaka tanggal [[1 Juli]] [[2013]] ditetapkanditetepkeun menjadijadi ''Commuter Electronic Ticketing'' (Commet). Kartu Commet adalahmangrupa alat pembayaranbabayaran penggantigaganti [[uangduit]] tunaikontan yangnu digunakandipaké untukpikeun transaksi perjalananiinditan KA Commuter Line sebagaiminangka tikét perjalananiinditan KA, yangnu disediakandisayagakeun dalamdina bentukwangun kartu sekalisakali pakaimaké (''Single-Trip'') dansarta [[prabayar]] (''Multi-Trip''). PenumpangPanumpang diwajibkandiwajibkeun untukpikeun melakukanngalampahan ''tap-in'' di gerbang masukasup dansarta memasukkanngasupkeun kartu ''single-trip'' ke dalamkana gerbang keluarkaluar atauatawa cukup ''tap-out'' bagipikeun penggunapamaké kartu prabayar di gerbang keluarkaluar.
 
BersamaanBareng denganjeung pemberlakuanlumakuna Commet, sistemsistim tarif progresifprogrésif diberlakukandiberlakukeun. SistemIeu inisistim menggunakantéh hitunganngagunakeun itungan jumlah stasiunstasion yangnu dilewatidiliwatan sebagaiminangka dasar perhitunganiitungan tarif tiapunggal penumpangpanumpang. AwalnyaMimitina berlakumah lumaku tarif normal, namunngan karenaku adanyasabab ayana subsidi dana ''public service obligations'' (PSO) [[KementerianKamentrian PerhubunganPahubungan IndonesiaIndonésia|KementerianKamentrian PerhubunganPahubungan]] bagipikeun KA Commuter, makamangka tarif berlakunu lumaku tarif subsidi.<ref>http://news.liputan6.com/read/632722/berlakukan-tarif-progresif-krl-commuter-pt-kai-merugi</ref>
 
MulaiTanggal 1 April 2015, tarif progresifprogrésif akan mengalami perubahandirobah. SistemSistim tarif progresifprogrésif barunu akananyar menghitungngitung tarif berdasarkandumasar jarak.<ref>http://www.merdeka.com/uang/mulai-1-april-2015-tarif-krl-jabodetabek-tergantung-jarak.html</ref> SelainLian ituti kitu, ketentuankatangtuan uangduit jaminan untukpikeun THB dansarta minimal saldo untukpikeun tikét multitrip danjeung kartu bank berubahogé robah<ref name = "Tarif KRL 2015">[http://kikils.blogspot.com/2015/03/tarif-krl-baru-jarak-km-april-2015.html Ketentuan tikét KRL per 1 April 2015]</ref>.
 
'''tikétTikét harian berjaminanbajaminan (THB)'''
 
KarenaLantaran penerapanlarapna tikét single trip mengakibatkannyumebabkeun banyaknyalibana kejadiankajadian tikét perjalananiinditan single trip hilang,téh padaleungit waé, tanggal [[11 Agustus]] [[2013]] KCJ menerapkannerapkeun sistemsistim ''ticketing''''' '''penggantigaganti sistemsistim ''single trip'' untukpikeun penumpangpanumpang KRL tanpa berlanggananlalangganan. PenghitunganIitungan tarif sesuailuyu denganjeung skemaskéma tarif perjalananiinditan single trip, namunngan penumpangpanumpang diharuskandikudukeun untukpikeun membayarmayar uangduit jaminan untukpikeun THB. UangDuit jaminan dapatbisa diambildicokot kembalideui di stasiunstasion nepi hinggaka jangka waktu maksimal 7 haripoé atauatawa ditukarkanditukeurkeun kembalideui denganjeung THB baruanyar dengankalawan membayarmayar tarif untukpikeun perjalananiinditan selanjutnyasaterusna.
 
'''Kartu Multi Trip (KMT)'''
 
SelainLian tikét harian berjaminanbajaminan, penumpangpanumpang dapatbisa menggunakanngagunakeun Kartu Multi Trip (KMT). Kartu Multi Trip adalahnyaéta kartu prabayar isieusi ulang yangnu dapat digunakanbisa penumpangdipaké sebagaiminangka tikét KRL dengankalawan ketentuankatangtuan saldo minimum. KartuÉta tersebutkartu hanyangan bisa digunakandipaké untukpikeun naiknaék KRL sajawungkul dansarta dapatbisa di isieusi ulang di seluruhsakumna stasiunstasion KRL di JabodetabekJabodetabék.
 
'''Kartu Prabayar (Kartu Bank)'''