Béda révisi "Saéni"

15 bita ditambahkeun ,  4 tahun yang lalu
taya kamandang éditan
==Déskripsi==
[[File:SAENI HADI AKS.jpg|thumb|Jilid Hareup Novel Saeni Karya Hadi AKS]] [[Novel]] [[Saéni]] téh minangka [[novel]] munggaran karangan [[Hadi AKS]], anu diterbitkeun ku [[Grafindo Media Pratama]] taun 2007<ref name="skripsi"> Adiwisastra, Prayoga: "Aspék Sosiologi Sastra dina Novél Saéni Karya Hadi AKS ", kaca 26. Departemen Pendidikan Bahasa Daerah UPI, 2014</ref>. Saterusna ieu novel diterbitkeun deui ku [[Kiblat Buku Utama]] bulan Maret taun 2014, kalawan panganteur [[Teddi Muhtadin]]<ref name="skripsi"> Adiwisastra, Prayoga: "Aspék Sosiologi Sastra dina Novél Saéni Karya Hadi AKS ", kaca 26. Departemen Pendidikan Bahasa Daerah UPI, 2014</ref>. Ieu [[novel]] kandelna 151 kaca, kaasup idéntitas pangarang, [[sasakala]] carita (panganteur pangarang), sarta panganteur [[Teddi Muhtadin]]. Jilidna dipasieup ku lukisan warna biru nu dirarancang ku [[Ésti Lestarini]] <ref name="skripsi"> Adiwisastra, Prayoga: "Aspék Sosiologi Sastra dina Novél Saéni Karya Hadi AKS ", kaca 26. Departemen Pendidikan Bahasa Daerah UPI, 2014</ref>.
Saméméh diterbitkeun, ieu [[novel]] kungsi dilélér pinunjul kahiji pasanggiri ngarang [[novel]] [[Hadiah Sastra Oeton Moechtar]] nu diayakeun ku majalah [[Manglé]] taun 2000-2001<ref name="skripsi"> Adiwisastra, Prayoga: "Aspék Sosiologi Sastra dina Novél Saéni Karya Hadi AKS ", kaca 26. Departemen Pendidikan Bahasa Daerah UPI, 2014</ref>. Pinunjulna mangrupa 3 pinunjul satata. Salian ti [[novel]] [[Saéni]], pinunjul kahiji satata séjénna nya éta [[novel]] [[Sandékala]] karangan [[Godi Suwarna]], jeung [[novel]] [[Ujay Kodok]] karangan [[Tatang Sumarsono]]<ref name="skripsi"> Adiwisastra, Prayoga: "Aspék Sosiologi Sastra dina Novél Saéni Karya Hadi AKS ", kaca 26. Departemen Pendidikan Bahasa Daerah UPI, 2014</ref>. Saterusna novel Saéni dimuat jadi carita nyambung dina majalah Manglé taun 2002 <ref name="skripsi"> Adiwisastra, Prayoga: "Aspék Sosiologi Sastra dina Novél Saéni Karya Hadi AKS ", kaca 26. Departemen Pendidikan Bahasa Daerah UPI, 2014</ref>.