Béda révisi "Labuh saji"

144 bita ditambahkeun ,  2 tahun yang lalu
Mariksa artikel
(Nyieun kaca anyar Gambar:Labuh_Saji.jpg|pus|jmpl|Labuh Saji<ref>{{Cite web|url=http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest-det.php?id=433&lang=id|title=Upacara Labuh Saji-Dinas Pariwisata...)
 
(Mariksa artikel)
'''DESKRIPSI'''
 
Labuh saji nyaéta salasahiji tradisi ti masarakat Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi anu diayakeun pikeun miéling ''Hari Nelayan'' unggal ping 6 April.{{Fact}} Udagan tina ieu tradisi nyaéta pikeun nohonan jangji sangka
 
n naon anu dipikahayang kacumponan kawas réa lauk anu ditéwak ku pamayang.{{Fact}} Mana tina ieu tradisi nya éta pikeun ngajaga hubungan anu hadé antara manusa jeung pangeusina ka asup méré hormat ka Nyi Roro Kidul.{{Fact}}
 
'''KASANG TUKANG'''
 
Nurutkeun dongéng, kasang tukang tradisi Labuh Saji mangrupa cara Prabu Danarasa pikeun ngungkabkeun rasa cinta ka rahayatna.{{Fact}} Prabu Danarasa harita jadi raja di Pelabuhan Ratu.{{Fact}} Prabu Danarasa tapa kalayan udagan sangkan daérah Pelabuhan Ratu teu paceklik.{{Fact}} Nanging kalah sabalikna, mangsa paceklik ngadatangkeun rejeki séjén pikeun masarakat Pelabuhan Ratu. Pamayang kabéh barungah sabab bisa néwak lauk leuwih réa.{{Fact}} Lantaran Raja Danarasa ngarasa katulungan jeung paméntana kacumponan, ku kituna raja mulang tarima ku cara méré sasajén ka ratu Nyi Roro Kidul.{{Fact}} Tina carita nu geus dipedar, éta tradisi nuluy nepi ka ayeuna.{{Fact}} Sasajén anu digunakeun nalika baheula nya éta émbé atawa munding, ayeuna geus di''transformasi'' dirobah jadi binih lauk, benur jeung tukik.{{Fact}}
 
'''TATA  CARA'''
# Tandu Kadua  : eusima getih, kulit, suku leungeun jeung suku munding
# Tandu Katilu   : eusina kadaharan, inuman, bungbuahan, kembang tujuh rupa, rokok jeung menyan
# Tandu Kaopat : eusina sakabéh bagéan émbé anu geus dipencit.{{Fact}}
Sakabéh eusi tanduu dibuleun ku kaén bodas (kaén kapan){{Fact}}
* '''Prosési'''
Réngréngan anu geeus sayaga, naék ka parahu nu geus dihias pikeun.{{Fact}} Posisi anu dipilih pikeun ngawurkeun Labuh anu aya dina tandu nya éta posisi laut anu miboga juru cai anu geus ditangtukeun ku pawang laut.{{Fact}} Sanggeus kapanggih, Labuh anu aya dina tandu diawurkeun kalayan tartib.{{Fact}}
 
'''SIMBOL UPACARA'''
# Bandéra Indonésia : mangrupa simbol kawani jeung sipat suci sarta nuduhkeun rasa cinta ka lemah cai.{{Fact}}
# Warna hiasan parahu : héjo ngalambangkeun sipat réligi ka Gusti Allah; konéng ngalambangkan kawani jeung sipat ati-ati dina ngajalankeun                                                hirup (singer tengah){{Fact}}
# Angka ganjil : ngalambangkeun wilangan anuu istiméwa pikeun nolak bahla. Lian ti éta, angka ganjil ogé ngalambangkeun jumlah tingkatan langit, surge jeung naraka.{{Fact}}