Béda révisi "Kecap sulur"

Taya parobahan ukuran ,  2 tahun yang lalu
m (Uchup19 mindahkeun kaca Kecap Sulur ka Kecap sulur)
Tag: Éditan sélular Éditan sélulér Suntingan aplikasi Android
 
'''Kecap sulur''' atawa '''kecap gaganti ngaran/barang''' ({{Lang-id|pronomina}}) nyaéta kecap anu dipaké pikeun gaganti (nyuluran) kecap barang. Kecap sulur bisa dibagi jadi sababaraha golongan, nyaéta:
== Kecap Gagantigaganti Ngaranngaran==
 
Kecap gaganti ngaran nyaéta kecap anu dipaké pikeun gaganti ngaran jalma. Ieu ogé bisa dibagi deui jadi sababaraha golongan nyaéta:
# kecap sesebutan
=== Kecap Gagantigaganti Jalmajalma Kahijikahiji===
 
Kecap gaganti jalma kahiji (nu nyarita) dina basa Sunda kaitung loba. Dilarapkeunana diluyukeun jeung kaayaan, anu raket patalina jeung tatakrama basa (undak usuk basa) Sunda. Aya kecap gaganti jalma kahiji tunggal jeung aya gaganti jalma kahiji loba (jama’).
# abdi sadayana “''Abdi sadayana'' parantos sayogi mayunan Ébtanas.”
 
=== Kecap Gagantigaganti Jalmajalma Kaduakadua===
Kecap gaganti jalma kadua (nu diajak nyarita) dina basa Sunda ogé loba. Dipakéna diluyukeun jeung kaayaan, anu raket patalina jeung tatakrama basa Sunda.
Kecap gaganti jalma kadua tunggal katut conto larapna dina kalimah :
# aranjeun “Sadayana ogé kanggo ''aranjeun'', sanés kanggo abdi.”
 
=== Kecap Gagantigaganti Jalmajalma Katilukatilu ===
Kecap gaganti jalma katilu (nu dicaritakeun) dina basa Sunda ogé rupa-rupa. Dipakéna diluyukeun jeung kaayaan anu raket patalina jeung tatakrama basa Sunda.
Kecap gaganti jalma katilu tunggal katut conto larapna dina kalimah :
# aranjeunna “Nalika perang kamerdékaan, ''aranjeunna'' ngiring bajoang.”
 
=== Kecap Sesebutansesebutan ===
Jalma kahiji, jalma kadua, jeung jalma katilu téh henteu salawasna diébréhkeun ku kecap gaganti. Bisa ogé diganti ku kecap barang anu umumna mangrupa istilah pancakaki. Anu kitu téh kaasup kana kecap sesebutan.
Sawatara conto kecap sesebutan katut conto larapna dina kalimah :
11.785

éditan