Béda révisi "Carita rahayat Indonésia"

m
 
 
== Wangun ==
Wangun awal carita rahayat di Indonésia mangrupa tradisi lisan anu sumebar kalawan tatalépa ti hiji lembur ka séjén lembur, tuluy ngantay cumarita ti kolot ka anakna, ti nu purah ngadongéng ka para kaum danguna.<ref name=":0" /> Kakurangan tina tradisi lisan kieu téh caritana sakapeung sok dikurangan atawa ditambahan caritaanana.<ref name=":0" /> Réa pisan cara nepikeun carita pantunrahayat téh, aya nu dicaritakeun pikeun dongéng méméh saré, ogé jadi [[carita pantun]], aya anu jadi [[pupuh]], atawa jadi [[Kakawihan|kakawihan barudak]].<ref name=":2">{{Cite web|url=https://republika.co.id/share/pf033m313|title=Lestarikan Tradisi Lisan di Indonesia|website=Republika Online|accessdate=2020-01-13}}</ref> Ngan cara nepikeun anu matak pikatajieun mah taya lian nyaéta liwat [[Seni Pintonan|seni pintonan]] [[wayang]], boh [[wayang golék]], [[wayang kulit]] atawa [[Wayang wong Priangan|wayang jalma]].<ref name=":2" />
 
Papasingan carita rahayat nu sumebar di Indonésia lolobana mangrupa [[dongéng]], aya dongéng sasatoan (fabel), dongéng sasakala (légénda), dongéng mite, dongéng karuhun (sagé) sarta dongéng parabel.<ref>{{Cite web|url=https://bobo.grid.id/read/08682825/tidak-banyak-yang-tahu-inilah-5-jenis-dongeng-yang-ada-dalam-pelajaran-bahasa-indonesia|title=Tidak Banyak yang Tahu, Inilah 5 Jenis Dongeng yang Ada dalam Pelajaran Bahasa Indonesia - Semua Halaman - Bobo|website=bobo.grid.id|language=id|accessdate=2020-01-13}}</ref> Sedengkeun dina pawayangan carita nu mindeng dipintonkeun nyaéta [[Ramayana]] jeung [[Mahabarata]].<ref name=":1">{{Cite web|url=http://blog.unnes.ac.id/allaboutnature/2015/11/19/pengaruh-kebudayaan-india-hindu-budha-di-indonesia/|title=Pengaruh kebudayaan India (Hindu-Budha) di Indonesia – allaboutnature|language=en-US|accessdate=2020-01-13}}</ref> Dua carita ieu geus kakoncara, sarta mangrupa carita anu sumberna ti [[India]], sok sanajan carita Ramayana jeung Mahabarata di nusantara mah jalan caritana geus teu sarua jeung nu vérsi India.<ref name=":1" />