Jargon nyaéta kandaga kecap husus anu dipaké di wewengkon atawa lingkungan anu tangtu. Jargon biasana teu dipikaharti ku jalma ti wewengkon séjénna. Upamana "jargon komputer" hartina istilah-istilah anu pakait jeung komputer sacara husus sarta ngan kaharti ku jalma anu neuleuman widang komputer wungkul.[1]

RujukanÉdit

  1. Kridalaksana, Harimurti (2013-05-06). Kamus Linguistik (Edisi Keempat) (dalam Indonesian). Gramedia Pustaka Utama. ISBN 978-979-22-3570-8.