Jempol nyaeta salah sahiji ramo dina panangan . Jempol aya na tina ka opat ramo nu sanes na ku sabab aya dina arah anu benteun, sareng ngagaduhan sakeudik buku ramo jeung leuwih pondok. Jempol tiasa di tiilepkeun ka handap atanapi ka arah ramo anu sanes na, sareng tiasa nyepengan benda anu cara na di tekan conto na bade ngahurungkeun komputer jeung sajabana. Naha jempol tiasa disebat indung tina ramo? ku sabab jempol teh sanajan bentuk na pondok teu ciga ramo nu lain na tapi tiasa kajangkau ramo anu sejenna.

conto jempol manusa