Jentréng, kacapi nu kawatna tujuh biasana dipaké mirig tarawangsa atawa baheula mah dipaké mirig pantun ogé, surupanna pélog.