Kakacangan bisa nujul kana sababaraha harti, di antarana: