(Ing. Kitsch <Jerman < kitschen mungkus, mulen)

Kitsch téh pasipatan anu dikeunakeun kana karya seni (lukis,drama, sastra, jsté.); saliwat mah éta karya téh gumilang, pinunjul, tapi ma'nana déét, dirakit keur tujuan populér.[1]

RujukanÉdit

  1. Iskandarwassid (2016). Istilah Sastra Sunda. Bandung: Geger sunten. p. 256. ISBN 978-602-7785-78-6.