Lisung nyaéta pakakas anu digunakeun minangka wadah pikeun nutu. Nutuanana ku halu. Barang nu ditutu biasana paré sangkan jadi béas, atawa sangu ketan atawa seupan parud sampeu keur nyieun opak.

Lisung


Nulis.jpg