Tepangkeun abdi Annisa Anggraeni Salsabila tiasa disebat icha namun nami gaulna icha cantik. abdi lahir di Bandung 02 Oktober 1997. abdi lulus ti SMAN 2 Kuningan tahun 2015. ayeuna abdi neraskeun sakola di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Luar Sekolah. ayeuna abdi naek ka semester 5. salila kuliah abdi ngiringan organisasi BEM KEMA PLS, PSM UPI Bandung, sareng UKM Anggar UPI. abdi ngiringan PSM sareng anggar kusabab abdi resep pisan kanu seni sareng olahraga.