Pendopo Kabupatén Cianjur

Pendopo Kabupaten Cianjur Kiwari
pendopo regent (Kabupaten) Cianjur taun 1915-1925

Pendopo Kabupatén Cianjur nyaéta puseur pamaréntahan Kabupatén Cianjur anu perenahna di Jalan Siti Jénab. Sacara administratif asup ka wewengkon kampung Kebon Kembang, kalurahan Pamoyanan, kacamatan Cianjur.

Pendopo dikubeng ku opat jalur jalan raya jeung dina aréa anu sarua téh aya sababaraha hiji wanguan pamaréntahan séjénna. Pendopo perenahna di lingkungan pakotaan jeung mangrupa puseur dayeuh Cianjur. Di bagian hareupna aya alun-alun, Masjid Agung Cianjur jeung salah sahiji situs anu kawilang penting dina riwayat dipilihna éta wewengkon minangka kota, nyaéta cinyusu anu katelah Pangguyangan Badak Putih.

Pendopo nyaéta salah sahiji wangunan paling penting dina sajarah hiji dayeuh puseur pamaréntahan, saperti Kabupatén Cianjur. Kiwari Pendopo geus jadi kompléks wangunan ku sabab geus réa wangunan séjénna. Éta kompléks téh ngandung sababaraha titinggal budaya mangsa baheula iwal ti éta wangunan pendopona sorangan.

Wangunan pendopo diwangun kira-kira dina taun 1780 sabada wangunan nu saméméhna ancur akibat lini dia taun 1779. Wangunan pendopo téh nyanghareup ka kaléreun jalan raya. Sacara umum ieu wangunan téh mangrupa wangunan permanén kalawan diwuwuhan ku gaya wangunan lokal jeung Éropa. Dina bagian hareup wangunan aya tepas jeung tihang-tihang gaya Éropa, panto jeung jandéla anu ukuranana badag. Hateupna dijieun tina kenténg jeung disusun.

Di bagian tukang aya balong jeung dua buyung jeung batu nangtung. Buyung nyaéta wangunan nu gorowong tengahna jangkungna kira-kira 70 cm jeung wangunna sarupa kuncup kembang. Iwal ti éta di bagian hareup kompléks pendopo ogé bisa kapanggih locéng logam anu cukup badag nu aya angka taunan 1774. Éta locéng téh digantungkeun dina tihang nu dijieun tina beton.

Referensi BabonÉdit

  • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat. 2007. Profil Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Jawa Barat Dalam Khasanah Sejarah dan Budaya. Bandung:Disbudpar Jabar

Tumbu LuarÉdit