Pulunganeun nya eta rupa-rupa carita

Pulunganeun nyaéta rupa-rupa carita (éjahan heubeul: Poeloenganeun nja éta roepa-roepa tjarita) nyaéta buku nu ditulis ku basa Sunda karya M. Soemaatmadja & Djadjadisastra. Ieu buku munggaran medal taun dina wangun citak ku penerbit di Weltevreden.

Pulunganeun nyaéta rupa-rupa carita  
PanulisM. Soemaatmadja & Djadjadisastra
NagaraIndonesia
BasaBasa Sunda


Nulis.jpg