Ramayana nyaéta épos atawa wiracarita saperti ''Mahabharata'' sarta disebut ogé kawya (beungkeutan seni) nu kacida dipikaresep ku urang Hindu.[1] Ramayana ditulis dina wangun séloka sajumlah 24.000, unggal séloka diwangun ku suku kecap.[1] Numutkeun C.Hooykaas, Mahabarata leuwih kolot ti Ramayana lantaran di Mahabharata geus aya poliandri.

Lukisan gaya Thailand nu nggambarkeun kaayaan perang antara Rama jeung Rahwana
Referensi Édit

  1. a b Surana S.Pd.2001.Garis Besar Sejarah Sastra Indonesia Lama.Solo:PT Tiga Serangkai