ManahÉdit

Manah artina Hate. Dina aktipitas Sarapala, Manah artinta Ngajamparing. Gondewa anu digunakeun manah. Mun dina basa Indonesia Busur Panah, Anak Panah disebutna Jamparing.

SilatÉdit

Sakumaha anu geus umumna, Silat jadi ciri khas seni jeung bela diri. Upami di Sarapala silat anu dipaké nyaéta Silat Sera Buhun. Tapi teu khusus ngeunaan jurus-jurus jeung anu kakaitan jeung Silat. Silat di Sarapala ogé dihartikeun Silaturahmi.

NgajiÉdit

Tolab élmu nepi ka nagari Cina. Kitu ogé Kawargian Sarapala wajib Ngaji. Utamana dina harti Ngaji Diri. ogé ngaji kitab-kitab suci anu geus diturunkeun ku Gusti Allah, ogé Hadis Rasulullah SAW.