Suyadi (gumelar di Puger, Jember, Jawa Timur, 28 Nopémber 1932 – tilar dunya di Jakarta, 30 Oktober 2015 dina umur 82 taun) nyaéta saurang juru dongéng sajati nu nyiptakeun karakter Si Unyil saparakanca.[1]

Drs. Suyadi

Minangka putra Patih Surabaya dina jaman Walanda ieu téh anjeunna pohara gampangna meunang pangatikan nepika lulus kuliah taun 1960.[2] Alatan kitu ogé anjeunna kalintang gampangna nyumponan karesepna nyaéta nongton film-film Walt Disney.[2]

Tina karesepna lalajo film-film produk Walt Disney éta téh, ngajadikeun Suyadi mikacinta dunya barudak sapanjang hirupna.[2] Karakter anu kuat dina unggal tokoh Disney, diajén ku Suyadi pohara luar biasana.[2] Ieu pisan anu satuluya jadi ilham keur Suyadi pikeun nyieun karakter-katekter nu kuat dina unggal tokoh anu aya dina fil bonéka Si Unyil.[2]

Dina taun 1980, anak katujuh tina salapan dulur ieu téh kungsi kalibet langsung dina serial Si Unyil.[1] Tina leungeunna pisan karakter bonéka anu konsép caritana ditulisa Kurnain Suhardiman téh jadi légénda nepika kiwari.[1] Dina mangsa jaya-jayana, serial Si Unyil geus nepi kana leuwih ti 603 séri, jeung jadi balad pamiarsana di sakuliah Nusantara di ungal Minggu isuk-isuk.[1] Suyadi ngaréngsékeun studi di Fakultas Seni Rupa ITB Bandung (1952-1960) tuluy nuluykeun diajar animasi di Perancis (1961-1963).[1] Nalika jadi mahasiswa Suyadi geus ngahasilkeun sababaraha karya mangrupa buku carita gambar keur barudak jeung film pondok animasi.[1] Kaistiméwaan Suyadi teu ngan saukur nyieun ilustrasi, tapi ogé boga kamampuh nulis caritana sorangan.[1] Komo dina umurna anu kiwari geus kolot, Suyadi terus nyieun karya.[1]

Anjeunna kiwari masih kénéh ngeusian sora pikeun sérial Si Unyil panganyarna di hiji stasiun télévisi swasta, kadang-kadang masih sok ditanggap ngadongéng dina sababaraha acara, ngaréngsékeun sababaraha lukisan, jeung nulis buku pikeun barudak.[1] Jeung kungsi jadi modél klip hiji grup musik boboman kiwari nyaéta Sembilan Band.[1]

Dédikasina kana budaya Indonésia, dina hal ieu kabudayaan Jawa jadi catetan kréatif anu kudu diawétkeun dina buku lalampahan hirup saurang Suyadi.[1] Nyutat kahirupan Suyadi anu dina sakum hirupna didédikasikeun keur barudak. Minangka nu mikacinta barudak, anjeunna ngébréhkeun hasil kréasina dina wangun dongéng, buku, jeung lukisanana pikeun barudak Indonésia.[1]

Mangpuluh-puluh buku carita budak hasil karyana sumebar ti mimiti taun 70-an, nepika kiwari. Sababraha pangleler dina widang pabukon geus hasil dipibanda. Jeung nepika taun 2008 anjeunna masih ngahasilkeun buku budak anu judulna Petruk Jadi Raja (Kelompok Pecinta Buku Anak, 2008)[1]

Hirup Suyadi sorangan méh sarupa jeung dongéng.[1] Turun-unggah lalampahan kréatifna kawilah kana sababaraha plot.[1] Mungkin alatan anjeunna sorangan minangka juru dongéng kahot, anjeunna ngalampahkeunana kalawan iklas.[1] Minangka juru dongéng, Suyadi boga ciri has ngadongéng sabari ngagambar. Bisa ogé disebutkeun yén anjeunna pisan minangka juru dongéng mimiti di Indonésia, atawa di Asia anu nyaritakeun dongéng kalawan sabari ngagambar.[1]

Minangka saurang juru lukis, Suyadi geus ngahasilkeun mangpuluh-puluh karya anu témana barudak jeung dunya wayang orang jeung kulit kalawan gaya figuratif-naratif.[1]

Hiji hal anu leket dina dirina nepika kiwari nyaéta gambaran “Pa Radén”.[1] Tokoh anu kumisna baplang jeung maké blangkon éta téh teu lain nyaéta salah sahiji tokoh dina sérial Si Unyil.[1] Euweuh tokoh rékaan anu pohada dipikacinta jeun ghirup mangpuluh-puluh taun siga Si Unyil.[1] Salian jadi art director, Suyadi nyiptakeun modél bonékana jeung ngasupkeun sababaraha karakter anyar kayaning Pa Radén, Pa Ogah, Bu Bariah jrrd.[1] Salian juru tulis carita Kurnain Suhardiman, hardirna Suyadi dina sérial Si Unyil minangka nu méré “nyawa” nu antukna Si Unyil saparakanca masih hirup jeung dipicinta nepika kiwari.[1]

Lalampahan Suyadi Minangka Seniman MotékarÉdit

  • Suyadi minangka salah sahiji kréator film boneka Si Unyil[1]
  • Suyadi minangka seniman lukis anu geus ngahasilkeun mangpuluh-puluh lukisan kalawan gaya naratif-figuratif.[1]
  • Suyadi minangka saurang panulis buku anu sakaligus jadi ilustrator bukuna.[1]
  • Suyadi minangka juru dongeng kalawan gaya anu has maké boneka jeung ngagambar.[1]
  • Suyadi minangka seniman Jawa anu mibanda atensi kana seni tari, gamelan, karawitan, jeung jadi saurang dalang.[1]
  • Suyadi minangka salah sahiji inohong anu boga pangarug kana sajarah kamekaran awal animasi Indonesia[1]
  • Suyadi minangka minangka pangatik, boh pangatik seni akademik dina seni ilustrasi di almamaterna, ITB Bandung, boh pangajar husus animasi di IKJ Jakarta jeung minangka juru wicara dina workshop dongeng jeung animasi dina even-even husus.[1]

RéferénsiÉdit

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad (id)Biografi Suyadi (diakses tanggal 27 Oktober 2011)
  2. a b c d e (id) pak raden-nya unyil (diakses tangal 27 Oktober 2011)