Tiongkok bisa ngacu kana sawatara perkara di handap: