Wawangsalan téh nyaéta sisindiran anu diwangun ku sindir jeung eusi.[1] Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal.[1] Anu dijieun wangsalna téh tara ditétélakeun, tapi kudu ditéangan tina bagian eusi.[1] Wangsal téh sok murwakanti jeung salah sahiji kecap anu aya dina bagian eusi téa.[1] Nilik kana wangunna, wawangsalan téh diwangun ku dua padalisan: sapadalisan sindir, sapadalisan deui eusi.[1] Jumlah engang dina unggal padalisan nyaéta dalapan engang.[1] Umumna eusi wawangsalan téh ngeunaan silihasih, cinta atawa birahi. [1]

Contona wawangsalan

édit
Belut sisit saba darat,
Kapiraray siang wengi.
(Maksudna: oray)
Jukut jangkung pipir gunung,
Haté abdi panas peurih.
(Maksudna eurih)
Teu beunang dihurang sawah
Teu beunang dipikameumeut
(Maksudna: Simeut)

Tempo ogé

édit
  1. Sisindiran
  2. Paparikan

Tumbu kaluar

édit

Rujukan

édit
  1. a b c d e f g Tamsyah Spk, Drs. Budi Rahayu (1999). Kamus Istilah Tata basa jeung Sastra Sunda. Bandung: Pustaka Setia.