Adagium nyaéta raket patalina jeung papatah ataa paribasa.[1] Bédana, Tradisional adagium mah leuwih nekenkeun kana ditarimana éta hiji ungkara kalawan bebeneranana, nepi ka leuwih deukeut kana kecap éndah, saperti Nobees, no honey, (Jalma anu jujur pasti dipikanyaah ku Alloh).[1] Ari Adagia nyaéta judul buku paribasa Yunani jeung Latin anu ditulis ku Desiderius Erasmus Roterodamus.[1] Édisi kahiji medal di paris taun 1500 anu judulna Collectanea Adagiorum.[1]

RujukanÉdit

  1. a b c d Kutha Ratna, Nyoman (2018). Ensiklopedia (2000 Istilah, Biografi, karya metode, teori). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ISBN 9786022297437.