Angkot singgetan tina Angkutan Kota/Perkotaan nyaéta sesebutan pikeun salah sahiji modél kandaraan umum.