Antimatéri nyaéta matéri anu diwangun ku antipartikel ti partikel anu ilahar nyusun matéri. Lamun hiji partikel jeung antipartikelna paantel, duanana silih musnahkeun, hartina duanana dirobah jadi partikel-partikel séjén kalayan énergi anu sarua nurutkeun persamaan Einstein E=mc².

Antimatéri henteu kapanggih sacara alami di bumi, kajaba ngan dina waktu nu pohara singket sarta dina jumlah nu pohara saeutik (alatan prosés murudulna radioaktif atawa sinar kosmik).