Antitẻsis tẻh mangrupa salasahiji gaya basa; kontras harti atawa klausa anu pasambung, biasana ditandeskeun ku susunan ungkarana anu sawanda.[1] Contona :

Manusa darma usaha, Gusti anu marengkeun

Hirupna mah beunghar, tapi miskin (maksudna rajakayana mah loba, tapi teu meunang kabagjaan).

RujukanÉdit

  1. Iskandarwassid (2016). Kamus Istilah Basa Sunda. Bandung: Geger Sunten. ISBN 978-602-7785-78-6.