Babad Astana nyaéta upacara tradisional dina raraga meresihkeun lingkungan nu aya di sabudeureun makam karamat Dalem Cikundul. Ieu upacara téh dilaksanakeun unggal 15 poé saméméh bulan Ramadhan jeung 15 poé saméméh Idul Fitri anu dipigawé ku masarakat sabudeureun makam Dalem Cikundul, Kampung Majalaja, désa Cijagang, kacamatan Cikalongkulon kabupatén Cianjur.[1]

TujuanÉdit

Maksud jeung tujuan diayakeunna ieu tradisi Babad Astana téh iwal ngan saukur meresihkeun makam Dalem Cikundul jeung makam umum tina babalaan kayaning runtah, jukut, eurih, jsb. Sakumna jukut liar anu tumuwuh di sabudeureun makam dibérésihkeun, ogé tatangkalan nu baradag dirapihkeun jeung dipelakan ku tangkal anyar sangkan tuluy katingali bérésih jeung héjo.

Dina ngalaksanakeunana diatur ku pangurus makam, masarakat mah ngan saukur ngaleut marawa pakakas sorangan pikeun bebérésih tuluy diarahkeunana mah ku pangurus makam. Ieu kagiatan téh dipigawé ampir sapoé jeput nepika makam katingali bérésih.[1]

Tingali OgéÉdit

ReferensiÉdit

  1. a b Disbudpar Jabar . 2007. Kearifan Masyarakat Jawa Barat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Wilayah Priangan Barat). Bandung, Disbudpar Jabar.