Babu Kajajadén nyaéta novél anu ditulis dina basa Sunda ku Sjarif Amin. Ieu buku novél téh dipedalkeun munggaran taun 2012 ku penerbit Kiblat Buku Utama.

Babu Kajajadén  
PanulisSjarif Amin
NagaraIndonesia
BasaBasa Sunda
Rupanovél
Nu medalkeunKiblat Buku Utama
Kaping dimedalkeun2012


Nulis.jpg