Basa mangrupa sistem komunikasi anu diwangun ku tata basa jeung kosa kata. Ieu mangrupa sarana primér pikeun manusa nepikeun harti, boh dina wangun lisan jeung tulisan, sarta bisa ogé nepikeun ngaliwatan basa isarat. Ulikan ilmiah ngeunaan basa disebut linguistik[1].

Kulawarga basa utama di dunya.

Dicutat tina

édit

Tumbu kaluar

édit