Batu tamperan atawa batuan sédimén nyaéta salah sahiji ti tilu golongan utama babatuan (sajaba ti batu beku jeung batu métamorfosis) anu kawangun ngaliwatan tilu cara utama: bobona batuan séjén (clastic); namper (deposition) alatan aktivitas biogénik; sarta panamperan (precipitation) tina larutan. Wanda babatuan umum kawas batu kapur, batu keusik, sarta lempung, kaasup kana batuan tamperan. Batu tamperan ngawengku 75% tina beungeut bumi.

Batu kapur, rupa umum batu tamepran

Ngaran batuan sedimén biasana dumasar kana badagna siki nu nyusun batu kasebut. Ngaran-ngaran kasebut nyaéta: bréksi, konglomérat, batukeusik, batu lempung.

  • Bréksi nyaéta batu sédimén kalayab ukuran siki leuwih badag ti 2 mm sarta wangun siki anu nyiku.
  • Konglomérat nyaéta batu sédimén kalayan ukuran siki nu leuwih badag ti 2 mm sarta wangun siki anu melengkung.
  • Batu keusik nyaéta batuan sédimén kalayan ukuran siki antara 2 mm nepi ka 1/16 mm.
  • Batu lanau nyaéta batuan sédimén kalayan ukuran siki antara 1/16 mm nepi ka 1/256 mm.
  • Batu lempung nyaéta batu sédimén kalayan ukuran siki nu leuwih leutik ti 1/256 mm