Bau atawa Aroma nyaéta naon baé hal anu bisa katangkep ku alat pangambeu. misalna bau hanyir, seuseungitan atawa bau busuk.[1]

  1. Junaiyah H. Matanggui. 2009. ''Kamus Sinonim".Grasindo
Nulis.jpg