Bayesian hartina métodeu kamungkinan jeung statistik nu pakait jeung Reverend Thomas Bayes (1702-1761) sarta téoréma Bayes dina probabilitas kondisional. Sababaraha widang nu terus diwangun sanggeus anjeunna pupus, nyaéta: