Carita Waruga Guru nyaéta ngaran hiji naskah Sunda kuna anu mimitina disimpen di Kabuyutan Kawali, Ciamis. Eusi ieu naskah ditulis maké aksara Sunda kuna jeung basa Sunda kuna, dina daluang, munggaran dilaporkeun ku Pleyte.[1]

Naskah Carita Waruga Guru

Tutumbu kaluarÉdit


 
  1. Pleyte, C. M. (1913). De Patapaän Adjar soeka resi, anders gezegd: de kluizenarij op den Goenoeng Padang. Tweede bijdrage tot de kennis van het oude Soenda. Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde LV: 281-428