Dai Kan-Wa jiten (大漢和辞典? Kamus Besar Basa Cina-Jepang) nyaéta kamus Basa Jepang maké karakter Cina karya Morohashi Tetsuji terbitan Taishukan. mangrupa kamus nu lengkep, aya leuwih ti 50,000 karakter jeung 530,000 kecap dina 13 volume bukuna kaasup indeksna.

Nulis.jpg