Dangdanggula Sirnarasa nyaéta guguritan anu ditulis dina basa Sunda ku Haji Hasan Mustapa. Ieu buku guguritan téh dipedalkeun munggaran taun 2009 ku penerbit Kiblat Buku Utama.

Dangdanggula Sirnarasa  
PanulisHaji Hasan Mustapa
NagaraIndonesia
BasaBasa Sunda
Rupaguguritan
Nu medalkeunKiblat Buku Utama
Kaping dimedalkeun2009


Nulis.jpg