Dina matematik, variabel random mangrupa diskrit lamun éta probability distribution ogé disckrit; sebaran probibiliti diskrit lamun satemenna dikarakterisasi ku probability mass function. Mangka X variabel random diskrit lamun

salaku u ngaliwatan susunan tina sakabéh nilai mungkin variabel random X.

Poisson distribution, Bernoulli distribution, sebaran binomial, geometric distribution, sarta negative binomial distribution dipikanyaho salaku sebaran probabiliti diskrit.

Lamun variabel random variable mangrupa diskrit mangka set sakabéh nilai mungkin bisa dianggap finite sarta countably infinite, sabab jumlah nu teu bisa diitung unggal positive real number positip (nagrupakeun wates handap pangleutikna tina sakabéh susunan jumlah parsial) salawasna kasebar nuju takhingga.