Disertasi téh mangrupa sarat akademik S-3, diwangun ku eksplorasi jeung deskripsi, analisis jeung ngaréngsékeun, jeung papanggihan atawa wawasan anyar nu sakabéh sipatna prospektif.