Informasi ngeunaan estimating paraméters bisa ditempo ogé dina;