Galura nyaéta ngaran salah sahiji kalawarta Sunda nu medal saminggu sakali. Ari wangunna mangrupa tabloid. Di jerona loba medar ngeunaan kabudayaan Sunda, kaasup seni jeung sastra Sunda.