Globalisasi, (inggris, globallglobalization, sadunya, universal) istilah pikeun némbongkeun kamekaran masarakat dunya ku sabab kamajuan dina sagala bidang, upamana téhnologi komunikasi jeung informasi, hususna internét, ku sabab éta Abercrombie dkk. (2010:640) nyebutkeun globalisasi pikeun sistem dunya (world system theory) Pikeun istilah kahiji digunakeun ku Roland Roberston (Barker, 2004:120), sakaligus matalikeun jeung istilah glokal (global jeung lokal) sacara analogis global jeung glokal ogé ngaaplikasikeun glonal(global dan nasional).[1]

Rujukan édit

  1. Kutha Ratna, Nyoman (2018). Ensiklopedia (2000 Istilah, Biografi, Karya, Metode Teori Sastra). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ISBN 9786022297437.