Guru Lagu nyaéta pola selang seling hurup vokal dina suku kata terakhir pupuh atawa kakawin.[1] Guru lagu asalna tina kecap Guru anu hartina panjang, jeung kecap Lagu anu hartina pondok. guru lagu mangrupa salah sahiji aturan anu penting dina sastra kakawin.[2]

Referensi édit

  1. (id) Shadily, Hasan. Ensiklopedia Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 
  2. (id) Ensiklopedia Nasional Indonesia. 6. Jakarta: Cipta Adi Pustaka. 1989.