Hompimpah nyaéta salah sahiji kakawihan barudak anu biasana digunakeun pikeun néangan saha nu jadi ucing dina kaulinan barudak.[rujukan?] Anapon rumpakana tipa-tiap daerah aya nu sarua aya ogé anu béda.[rujukan?] Salah sahiji contona nyaéta :

Hompimpah
Hompimpah, alaihum gambréng
ceu ijah maké baju rombéng

Eta rumpaka di kawihkeun bari dibarengan ku cara mulak-malikleun dampal ramo leungeun.[rujukan?] Saupama dina pas rumpaka kawih rengse, nu béda kaayaan dampal ramona, boh nangkarak atawa nangkub éta nu jadi ucingna.[rujukan?]