Ibing nyaéta gerak awak sacara ritmis anu dilakukeun di tempat jeung waktu nu tangtu keur kaperluan pakaulan, ngungkapkeun rasa, maksud, jeung pikiran. Sora atawa musik mangrupa alat nu ngatur gerakan nu ngibing jeung nguatkeun maksud nu hayang di tepikeun.[1]
Numutkeun Corrie Hartong, ibing nyaéta gerak-gerak anu dibéré bentuk jeung ritmis ti awak di jero rohangan. [2]

Jaipongan salah sahiji ibing Sunda

Catetan

édit
  1. http://id.wikipedia.org/wiki/Tari. Tari. Diakses 17 September 2011.
  2. Singarimbun, Masri. (1992). Pengantar Apresiasi Seni.Jakarta: PT. Balai Pustaka.