Iklan hartina wawaran komersil ngeunaan barang, layanan, pausahaan, atawa pamanggih nu diasongkeun ku nu boga kapentingan.


Nulis.jpg